The next generation steamboilers

De engineers van HKB boiler solutions werken voortdurend aan rendementsverbetering en emissiereductie van de diverse ketels.

Zo draagt ‘the next generation’ ketels van HKB boiler solutions bij aan de belangrijke klimaatdoelstellingen die wereldwijd zijn vastgesteld. Innovatie gericht op een betere wereld.

Energiebesparing

De meeste stoom- en heetwaterketels worden tegenwoordig al uitgerust met een economiser. Er zijn nog een hele reeks andere technische oplossingen beschikbaar, die het energieverbruik kunnen terugdringen

De meest gangbare oplossingen zijn de toepassing van bepaalde frequentieomvormers, (rookgas)condensors en de CO-O2 regelaar. Deze kunnen al een behoorlijke rendementsverbetering en dus (extra) kostenbesparing behalen.

HKB boiler solutions levert ook andere oplossingen. Denk daarbij aan warmteterugwinning uit het spuiwater, verbrandingslucht voorverwarming (LUVO)-systemen, controle van uw condensaatretoursysteem, ketelvoedingswater onderkoeling en ketelwater kwaliteitsverbetering om uw spuiverliezen te verminderen.

Milieu

HKB boiler solutions gaat verder. Zo vindt onderzoek plaats naar mogelijk alternatieve warmtebronnen, zodat een nog forsere CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
Ter vervanging van de traditionele warmtebronnen, zoals olie en gas, is elektrische oververhitting van stoom een mogelijk alternatief. Hybride systemen, waarbij naast de traditionele warmtebronnen een stukje groene elektrische energie wordt toegevoegd, bieden perspectief. In de nabije toekomst behoort ook een volledige elektroden-ketel tot de mogelijkheden.
Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de toepassing van (blauw of groen) waterstofgas als brandstof.

Zo maakt HKB boiler solutions met het oog op de toekomst het onmogelijke mogelijk. Innovatieve, milieuvriendelijke en kostenbesparende oplossingen krijgen zo een plaats in ‘the next generation’ ketels.

HKB boiler solutions adviseert u graag over welke oplossing het beste bij uw proces past. Zo kunnen we samen een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu en ‘the next generation’.

Lees meer over onze E-boiler Lees meer over onze Hybride boiler

Contact

Voor storingen kunt u 24/7 en 365 dagen per jaar terecht bij:
Telefoon +31 77 7504000 / E-mail: service@hkbboiler.com

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de experts van HKB boiler solutions:

Naar onze experts
Voor algemene informatie over ‘the next generation’ stoom- en heetwaterketels kunt u terecht bij:

Bezoekadres
HKB boiler solutions
Ankerkade 6
5928 PL Venlo

Postadres
HKB Ketelbouw BV
Postbus 3161
5902 RD Venlo

Telefoon +31 77 7504000
Email info@hkbboiler.com