The next generation steamboilers

De Hybride ketel is verkrijgbaar in een enkelvuurgang- en dubbelvuurgang uitvoering.

De hybride ketel is de oplossing om energie-overschot op het elektriciteitsnet weg te kunnen werken. Duurzaam opgewekte energie kan zonder verliezen direct in de ketel worden omgezet in bruikbare stoom of warm / heet water. Hierdoor wordt uw gasrekening lager, wordt uw CO2 footprint verlaagd en kunt u zelfs vergoed worden voor de opgenomen stroom.

De hybrideketel is verkrijgbaar in een enkelvuur- en dubbelvuurgang uitvoering en kan tot wel 5 MW aan elektrisch overschot omzetten in warmte. Als de installatie van de gebruiker het toelaat zijn ook grotere elektrische vermogens in hybride ketels mogelijk.

De hybride enkelvuurgang vlampijpketel met een volledig watergekoelde inwendige keerkast- en brander doorvoering kan stoom leveren met een capaciteit tot ca. 35 t/h met een druk die kan oplopen van 0,5 tot 40 barg. De uitvoering als hybride heetwaterketel is leverbaar in capaciteiten van 0,5 tot 22 MW bij wateraanvoertemperaturen die kunnen oplopen tot 200 oC.

De hybride dubbelvuurgang vlampijpketel met een volledig watergekoelde inwendige keerkast- en brander doorvoering kan stoom leveren tot een capaciteit van ca.70 t/h met een druk oplopend van 0,5 tot 40 barg. De uitvoering als hybride heetwaterketel is leverbaar in capaciteiten van 0,5 tot 44 MW bij wateraanvoertemperaturen die kunnen oplopen tot 200 oC.

Voor een grotere efficiëntie kan een economiser worden geïnstalleerd, die de restwarmte in de rookgassen optimaal benut. Dat leidt tot opmerkelijke rendementsverbetering en aanzienlijke (kosten)besparingen op brandstoffen en daardoor vermindering van emissies.

Vuurgang vlampijpketels zijn ook uit te rusten met een oververhitter, waardoor over een groot regelbereik een stoomtemperatuur van ca. 440 oC kan worden bereikt.

Onderdelen en After Sales service

Als producent van ‘the next generation’ ketels weet HKB boiler solutions als geen ander hoe belangrijk service en onderhoud zijn.

Bedrijfszekerheid, daar draait het allemaal om. Een deskundige bediening van de installatie, periodieke inspecties en keuringen, en goed en tijdig onderhoud zijn van groot belang. Daarnaast draagt tijdig advies over verdere optimalisering bij aan een efficiënt en effectief proces.

Contact

Voor storingen kunt u 24/7 en 365 dagen per jaar terecht bij:
Telefoon +31 77 7504000 / E-mail: service@hkbboiler.com

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de experts van HKB boiler solutions:

Our experts
Voor algemene informatie over ‘the next generation’ stoom- en heetwaterketels kunt u terecht bij:

Bezoekadres
HKB boiler solutions
Ankerkade 6
5928 PL Venlo

Postadres
HKB Ketelbouw BV
Postbus 3161
5902 RD Venlo

Telefoon +31 77 7504000
Email info@hkbboiler.com