The next generation steamboilers

^

Accessoires

Economisers

Een economiser heeft als doel om de rookgassen aan de uittreezijde van de ketel verder in temperatuur te verlagen om zodoende het warmteverlies te verminderen, ofwel het ketelrendement te verhogen met 3 tot 5%.

Aan de secundaire zijde wordt het ketelvoedingswater in temperatuur verhoogd waardoor thermische spanningen in de ketel verminderd worden.

De economiser wordt geplaatst in de rookgasafvoer van een ketel.

Kenmerken:

 • De economiser is een brandstof- en emissie besparende, onderhoudsvrije warmtewisselaar.
 • De economisers worden geleverd met gladde buizen of met vinbuizen, afhankelijk van de gebruikte brandstof.
 • Geschikt voor gasvormige- en vloeibare brandstoffen.
 • Onze economisers zijn zowel in een standaard- als mede in tailormade uitvoering leverbaar.

LUVO

Een LUVO (lucht voorverwarmer) heeft als doel om de verbrandingslucht, benodigd voor het verbrandingsproces, voor te verwarmen. Hierdoor wordt het totale systeemrendement verbeterd.

Nadeel bij het gebruik van een LUVO is dat daarmee de NOx vorming wordt verhoogd.

Kenmerken:

 • De LUVO is een brandstof- en emissie besparende, onderhoudsvrije warmtewisselaar.
 • De LUVO wordt geleverd met gladde buizen of met vinbuizen, afhankelijk van de gebruikte brandstof.
 • Geschikt voor gasvormige- en vloeibare brandstoffen.
 • Onze LUVO’s zijn leverbaar als rookgas-LUVO’s of als stoom-LUVO’s.

Oververhitter

Sommige toepassingen in de industrie vragen om oververhitte stoom. Oververhitte stoom is stoom met een hogere temperatuur dan de bij de werkdruk behorende verzadigde stoomtemperatuur.

Oververhitte stoom heeft een hogere warmte-inhoud dan verzadigde stoom en is daarom uitermate geschikt voor het opwekken van o.a. electriciteit.

Kenmerken:

 • Geschikt voor vuurgang-vlampijpketels en waterpijpketels.
 • De oververhitters worden uitgevoerd met gladde buizen of met vinbuizen, afhankelijk van de gebruikte toepassing.
 • Geschikt voor gasvormige- en vloeibare brandstoffen.
 • Onze oververhitters zijn zowel in een standaard- als mede in tailormade uitvoering leverbaar.

Rookgascondensor

Een rookgascondensor heeft als doel om de rookgassen nog verder in temperatuur af te koelen tot onder het dauwpunt van de in de rookgassen aanwezige waterdamp.

Naast de warmte vergregen door afkoeling van de rookgassen wordt tevens de condensatiewarmte van de waterdamp benut. Hierdoor wordt het totale systeemrendement aanzienlijk verbeterd.

Voorwaarde is wel dat aan de secundaire zijde van de rookgascondensor water aangevoerd wordt met een lage temperatuur.

Kenmerken:

 • De rookgascondensor is een brandstof- en emissie besparende, onderhoudsvrije warmtewisselaar.
 • De rookgascondensor wordt geleverd met gladde buizen of met vinbuizen, afhankelijk van de gebruikte brandstof.
 • Geschikt voor gasvormige brandstoffen.

Voedingswatertank / ontgasser

De voedingswatertank met ontgasser heeft als doel om opgeloste gassen in het voedingswater zoals O2 en CO2, welke corrosie veroorzaken in het stoom/condensaatsysteem, te verwijderen, alvorens het water naar de ketel wordt getransporteerd.

De voedingswatertank/ontgasser wordt geplaatst tussen de waterbehandeling en de inlaat van de ketel cq. economizer.

Kenmerken:

 • De ontgasser wordt geleverd als sproei-ontgasser of als een cascade-ontgasser.
 • Uitvoering als hoge- of lagedruk ontgasser.
 • De voedingswatertank wordt geleverd in een horizontale uitvoering, compleets met appendages,
  ondersteuningsconstructie, onderhoudsbordes en de noodzakelijke ketelvoedingswaterpompen.

Stoomaccu

Een stoomaccu maakt een stabiel ketelbedrijf mogelijk bij een sterk veranderende stoomvraag vanuit het proces.

Als meer stoom gevraagd wordt dan dat de ketel op dat moment kan leveren, dat wordt de opgeslagen energie in het watergedeelte van de stoomaccu, gebruikt om additioneel stoom te produceren gedurende een korte tijd.

Zodoende draait de ketel door in z’n optimale, stabiele bedrijfspunt, terwijl aan de andere zijde het proces de gewenste hoeveelheid stoom ontvangt via o.a. de stoomaccu.

Kenmerken:

 • Het ontwerp wordt aangepast aan de eisen van het proces (druk, hoeveelheid stoom, beschikbare tijd).
 • Inlaatdrukken mogelijk tot ca. 60 barg.
 • Werkwijze volgens het drukverlagingsprincipe.
 • Ontwerp leverbaar volgens alle internationaal erkende ontwerpcodes.

(Druk-)vaten

Sommige industriële processen vragen om een tijdelijke opslag van een bepaald medium (vloeistof of gas) onder druk.

Om de veiligheid van (druk-)vaten en ook de veiligheid van de omgeving en operators te waarborgen, dienen deze berekend, vervaardigd en getest te worden volgens internationaal erkende regels.

(Druk-)vaten van HKB zijn tailormade, aangepast aan de wensen en eisen van de gebruiker.

Kenmerken:

 • Ontwerpdrukken tot ca. 100 barg mogelijk.
 • Voldoen aan internationaal erkende regels zoals AD2000, TRB, EN 13445, ASME Section 8.
 • Diameters tot 7 mtr zijn mogelijk
 • Toepassing in (petro-)chemische installatie, autoclaven, opslagtanks voor verschillende media

Overige ketelhuiscomponenten

Niet alleen het hart van de installatie zelf, te weten de ketel, maar ook overige apparatuur, welke een integraal deel vormt van de gehele installatie, behoort normaal tot onze leversomvang.

Hierbij moet men denken aan:

 • Stoomverdeler
 • Spuitanks
 • Flashtank
 • Schoorsteen
 • Condensaattanks

Onderdelen en After Sales service

Als producent van ‘the next generation’ ketels weet HKB boiler solutions als geen ander hoe belangrijk service en onderhoud zijn.

Bedrijfszekerheid, daar draait het allemaal om. Een deskundige bediening van de installatie, periodieke inspecties en keuringen, en goed en tijdig onderhoud zijn van groot belang. Daarnaast draagt tijdig advies over verdere optimalisering bij aan een efficiënt en effectief proces.

Contact

Voor storingen kunt u 24/7 en 365 dagen per jaar terecht bij:
Telefoon +31 77 7504000 / E-mail: service@hkbboiler.com

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de experts van HKB boiler solutions:

Naar onze experts
Voor algemene informatie over ‘the next generation’ stoom- en heetwaterketels kunt u terecht bij:

Bezoekadres
HKB boiler solutions
Ankerkade 6
5928 PL Venlo

Postadres
HKB Ketelbouw BV
Postbus 3161
5902 RD Venlo

Telefoon +31 77 7504000
Email info@hkbboiler.com