The next generation steamboilers

In de combinatie afgassen ketel wordt stoom of heet water geproduceerd door gebruik te maken van warmteterugwinning uit rookgassen en/of procesgassen afkomstig van gasmotoren, dieselmotoren, gasturbines of uit andere verbrandingsprocessen.

Deze ketels zijn inzetbaar bij rookgassen en/of procesgassen met een temperatuur tot ca. 1250 °C en een rookgassen massastroom van ca. 50 kg/s.

De ketels, met een werkdruk die kan oplopen tot ca. 50 barg, kunnen worden voorzien van een brander voor bijstook- of versluchtbedrijf.

Voor een grotere efficiëntie kan een economiser worden geïnstalleerd, die de restwarmte in de rookgassen optimaal benut. Dat leidt tot opmerkelijke rendementsverbetering en aanzienlijke (kosten)besparingen op brandstoffen.

Combinatie afgassen ketels zijn ook uit te rusten met een oververhitter, waardoor over een groot regelbereik een stoomtemperatuur van ca. 440 oC kan worden bereikt.

De combinatie afgassenketels zijn zeer geschikt voor toepassing in:

Onderdelen en After Sales service

Als producent van ‘the next generation’ ketels weet HKB boiler solutions als geen ander hoe belangrijk service en onderhoud zijn.

Bedrijfszekerheid, daar draait het allemaal om. Een deskundige bediening van de installatie, periodieke inspecties en keuringen, en goed en tijdig onderhoud zijn van groot belang. Daarnaast draagt tijdig advies over verdere optimalisering bij aan een efficiënt en effectief proces.

Contact

Voor storingen kunt u 24/7 en 365 dagen per jaar terecht bij:
Telefoon +31 77 7504000 / E-mail: service@hkbboiler.com

Met specifieke vragen kunt u terecht bij de experts van HKB boiler solutions:

Naar onze experts
Voor algemene informatie over ‘the next generation’ stoom- en heetwaterketels kunt u terecht bij:

Bezoekadres
HKB boiler solutions
Ankerkade 6
5928 PL Venlo

Postadres
HKB Ketelbouw BV
Postbus 3161
5902 RD Venlo

Telefoon +31 77 7504000
Email info@hkbboiler.com